P.P.H. MALCER s.c.
Zacharzyn 29
64-800 Chodzież
sklep@malcer-porcelana.pl
+48 672 845 285
607-00-37-218
Koszyk jest pusty...
MALCER Porcelana
PFP marka Chodzież
PFP marka Ćmielów
...dla gastronomii
Popularne kolekcje

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.malcer-porcelana.pl

§1 Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy www.malcer-porcelana.pl (dalej Sklep) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej Regulamin) na rzecz kupującego (dalej Klienta).
2. Właścicielem Sklepu jest: P. P. H.  MALCER s. c.  K. T. Bonusiewicz  z  siedzibą w: 64-800 Chodzież, Zacharzyn 29, NIP: 607-00-37-218, REGON 300548042, adres email: sklep@malcer-porcelana.pl, tel./fax. 672 845 285, infolinia 660 559 498.
3. Warunkiem sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Klienta, co jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%).
5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży.

§2 Zamówienia
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz zamówienia na stronie internetowej Sklepu,
b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej www.malcer-porcelana.pl
2.Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy, oraz w przypadku płatności przelewem wpływ kwoty do zapłaty na konto sprzedawcy, podane na stronie internetowej i w wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia.
3. Dla stron umowy sprzedaży wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy towarze w czasie złożenia zamówienia a w szczególności: cena, dekoracja, elementy wchodzące w skład zestawu, sposób dostawy, firma kurierska.
4. Sklep informuje Klienta, iż rzeczywisty wygląd zakupionego towaru może różnić się od prezentowanego w Sklepie, zwłaszcza pod względem kolorów i szczegółów dekoracji, co jest wynikiem zastosowania różnych zdjęć oraz własności komputera i monitora Klienta.
5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sklep poprzez wiadomość email lub telefon.

§3 Płatności
1. Klient wybiera następujące formy płatności:
a) pobranie - zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru, płatna kurierowi lub
b) przelew bankowy - Sklep przygotowuje zamówiony towar do wysyłki na wskazany adres przez Klienta i po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym, wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu , oraz w e-mailu do Klienta - wysyła przesyłkę.
2. Ceny przesyłek zawiera cennik dostaw .

§4 Wysyłka towaru
1. Przesyłki kurierskie Sklep wysyła firmą DPD Polska, dzięki czemu paczki docierają od 24h do 48h od momentu nadania. Wysyłki realizowane są wyłącznie na terytorium Polski w dni robocze, od poniedziałku do piątku - towary wysłane w piątek są doręczane od poniedziałku. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone.

§5 Reklamacje
Jeżeli zakupiony towar jest niezgodny z umową, należy:
1. Wysłać na adres Sklepu: P.P.H. MALCER s.c. 64-800 Chodzież, Zacharzyn 29, zakupiony towar, który podlega reklamacji, wraz z pismem reklamacyjnym, w którym należy opisać niezgodność towaru z umową, podać adres kupującego oraz numer konta bankowego (zwrot zostanie wykonany przelewem na podany numer rachunku bankowego) - przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane;
2. Sklep w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki odpowie Klientowi mailowo, telefonicznie lub listem poleconym o wyniku postępowania reklamacyjnego. W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu pod adres e-mail: sklep@malcer-porcelana.pl lub telefonicznie: 660 559 498

§6 Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.) konsument (tj. osoba fizyczna nabywająca rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą), który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpienia od umowy, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, od daty odbioru towaru.
2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym. Aby zwrócić towar należy skontaktować się z nami: pod adresem e-mail: sklep@malcer-porcelana.pl lub telefonicznie: 660 559 498 (od poniedziałku do piątku). Towar nie może być używany ani uszkodzony. Towar musi być kompletny i zapakowany w opakowanie, które uniemożliwi jego uszkodzenie w czasie transportu. Koszt wysyłki zwrotnej ponosi klient. Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie o odstępstwie od umowy, swoje dane personalne oraz numer konta bankowego. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Sprzedawca ma natomiast obowiązek, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonanie przez niego płatności. Sprzedawca może wstrzymać wypłatę do czasu otrzymania przedmiotu. Zwrot należności zostanie wykonany przelewem na podany numer rachunku bankowego.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku umów całkowicie wykonanych na żądanie konsumenta, dotyczących dekoracji okazjonalnych i niebędących w seryjnej produkcji.

§7 Ochrona prywatności, informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczynamy stosowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

Z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych, informujemy o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P. P. H.  MALCER s. c.  K. T. Bonusiewicz  z  siedzibą w: 64-800 Chodzież, Zacharzyn 29 dalej zwany Administratorem.

2. Dane kontaktowe Administratora:
adres e-mail: sklep@malcer-porcelana.pl 
adres pocztowy:  P. P. H.  MALCER s. c.  K. T. Bonusiewicz  
ul. Zacharzyn 29, 64-800 Chodzież

3. Cel przetwarzania.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a/ zawarcia i wykonania umowy sprzedaży w tym realizacji praw i obowiązków z niej wynikających,
b/ marketingu bezpośredniego realizowanego przez Administratora,
c/ badania poziomu jakości obsługi i satysfakcji klientów,
d/ spełnienia obowiązków fiskalnych, rachunkowych i podatkowych,
e/ realizacji usługi newslettera jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych,
f/ działań analitycznych, statystycznych i związanych z archiwizacją,
g/ świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z korzystaniem ze Sklepu Internetowego,
h/ dokonywania transakcji i płatności,
i/ zapewnienia obsługi założonego konta klienta,
j/ obsługi zgłoszeń klienta, skierowanych do administratora przez formularz kontaktowy, kontaktu z osobą związaną z realizowanym świadczeniem usługi w szczególności poprzez telefon i e-mail (za zgodą klienta),
k/ organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych,
l/ windykacji należności.

4. Podstawa prawna.
Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Panią/Pana zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przesłania przez Panią/Pana informacji do Administratora o zmianie zakresu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i/lub cofnięcia zgody.

5. Informujemy, że:
a/ Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
b/ Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.
c/ Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
d/ Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, należy wysłać wiadomość na adres e-mail: sklep@malcer-porcelana.pl

6. Administrator dokłada wszelkich starań, by zapewnić jak najlepszą ochronę danych osobowych przed ich zniszczeniem, zmianą, utratą, nieuprawnionym ujawnieniem lub wykorzystaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Informacja o odbiorcach danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe możemy udostępnić innym podmiotom biorącym udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, które zapewniają usługi ubezpieczeniowe, kredytowe i płatnicze lub wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać do kancelarii prawnych, operatorom systemów płatności, operatorom systemów e-mail, firmom informatycznym oraz firmom kurierskim.

8. Okres przechowywania.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a/ niezbędny do wykonania umowy lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
b/ okres niezbędny wynikający z przepisów prawa,
c/ w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do jej odwołania.

9. Oświadczenie Klienta.
Składając zamówienie Klient oświadcza, że:
a/ zapoznał się i akceptuje treść regulaminu wraz z zapisami dotyczącymi prawa odstąpienia od umowy.
b/ wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wykonania Usług (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 202 r. Nr 101, poz.926 ze zm.).
c/  wyraża zgodę na przesyłanie informacji, zamówień, faktur VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
d/ został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych, ich korekty jak i do żądania ich usunięcia.

§8  Własność intelektualna
Prawa autorskie do zdjęć, grafiki, oraz informacji tekstowych zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu www.malcer-porcelana.pl podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)

§9  Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie w dniu ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się dotychczasową wersję Regulaminu, obowiązującego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

data publikacji: 01.03.2020

POLECAMY:

Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej - filiżanka ze spodkiem fason KAMELIA

PROMOCJE:
losowo wybrany produkt

Serwis obiadowo-kawowy dla 12 osób / 82 części fason NICOLE -15%

SZYBKI KONTAKT:


P.P.H. MALCER s.c.
K. R. T. Bonusiewicz
64-800 Chodzież
Zacharzyn 29

 660 559 498
 handel@malcer-porcelana.pl